Heeft u vragen? Bel 010 - 590 1773 of stuur een email naar info@felaythuiszorg.nl

Missie Visie

Missie
Felay Thuiszorg stelt zich tot doel het leveren vanAi??een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid van elke cliënt en dat de cliënten zelf de regie in handen houden over zijn eigen leven en langer thuis kunnen blijven wonen. Dit realiseert Felay Thuiszorg vooral met betrokken medewerkers en doormiddel van het Zorgleefplan die meegroeit met de behoefte van de cliënt.

Felay Thuiszorg heeft ervoor gekozen om zich meer te richten op de contact met de mantelzorger. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg- en zorggerelateerde activiteiten. Daardoor positioneert Felay Thuiszorg mantelzorgers voortaan als partners in de zorg.

Visie
Een vooruitstrevende thuiszorgorganisatie waarvan de zorgbehoefte en zorgvraag van cliënten de belangrijkste uitgangspunten vormen bij het leveren van diensten. Centraal staan daarbij vernieuwing, respect voor de mens en eerbied voor levensbeschouwing. Daarnaast het leveren van zorg afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt die hen in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Doel
Felay Thuiszorg stelt zich tot doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van elke cliënt in diens eigen woon- en leefomgeving.