Heeft u vragen? Bel 010 - 590 1773 of stuur een email naar info@felaythuiszorg.nl

Missie Visie

Missie
Felay Thuiszorg stelt zich tot doel het leveren vanA�een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid van elke cliA�nt en dat deA�cliA�nten zelf de regie in handenA�houden over zijn eigen leven en langer thuis kunnen blijven wonen. Dit realiseert Felay Thuiszorg vooral met betrokken medewerkers en doormiddel van het Zorgleefplan die meegroeit met de behoefte van de cliA�nt.

Felay Thuiszorg heeft ervoor gekozen om zich meer te richten op deA�contact met de mantelzorger. Zij leverenA�een belangrijkeA�bijdrage aan de zorg- en zorggerelateerde activiteiten. Daardoor positioneert Felay Thuiszorg mantelzorgers voortaan als partners in de zorg.

Visie
Een vooruitstrevende thuiszorgorganisatie waarvan deA�zorgbehoefte en zorgvraag van cliA�nten de belangrijkste uitgangspunten vormen bij het leveren van diensten.A�A�Centraal staan daarbij vernieuwing, respect voor de mens en eerbied voor levensbeschouwing. Daarnaast het leveren van zorg afgestemd op de specifieke behoeften van de cliA�nt die hen in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Doel
Felay Thuiszorg stelt zich tot doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van elke cliA�nt in diens eigen woon- en leefomgeving.


Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /home/felaytnl/public_html/wp-content/plugins/bb_form_7/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 400