Regeling Medische zorg / RMA & RMO

Regeling Medische zorg / RMA & RMO

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

Zodra vluchtelingen in Nederland een eigen woning krijgen toegewezen, worden ze geconfronteerd met een reeks uitdagingen. Veelal kampen zij met psychische problematiek, hebben moeite met de Nederlandse taal, ervaren culturele verschillen en ontberen een sociaal netwerk. Deze obstakels bemoeilijken hun vermogen om onafhankelijk aan hun toekomst te werken, waardoor ze behoefte hebben aan zowel psychische als praktische steun. Het streven is hen te helpen sneller zelfredzaam te worden.

Felay Thuiszorg zet zich in om vluchtelingen te ondersteunen bij hun integratie en participatie in de samenleving, met als doel hen te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. We focussen op het versterken van de individuele kracht van vluchtelingen en hun netwerk, door zorgvuldig aandacht te besteden aan hun unieke situaties en mogelijkheden. Onze aanpak is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, met een persoonlijke benadering als kern.

Wij zijn ons ervan bewust dat veel instellingen en organisaties geconfronteerd worden met hoge en onnodige kosten door taal- en cultuurbarrières in de communicatie met vluchtelingen en cliënten met een migratieachtergrond. Felay Thuiszorg biedt daarom ondersteuning op maat, in de eigen taal van de cliënt, en met aandacht voor culturele nuances. Deze benadering stelt ons in staat om de zorg en ondersteuning aan vluchtelingen efficiënter en doeltreffender te leveren, waardoor de noodzaak voor het inzetten van tolken vermindert en trajecten niet onnodig worden verlengd.

Door ons te richten op een persoonsgerichte aanpak, waarbij de unieke behoeften van elke vluchteling centraal staan, bevorderen we een snellere aanpassing en zelfstandigheid.

Leer hoe Felay Thuiszorg een positieve impact kan hebben op het leven van vluchtelingen. Door onze betrokken benadering en individuele ondersteuning, streven we ernaar een toekomst te creëren waarin iedere vluchteling zelfredzaam en vol vertrouwen kan integreren in de samenleving.

Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO)

Nederland heeft op dit moment duizenden geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne. De situatie in Oekraïne is erg onzeker en het is onduidelijk hoe lang deze groep mensen in Nederland zal blijven. Door de Europese Unie is een Richtlijn Tijdelijke Bescherming opgezet, waarmee de Oekraïense vluchteling recht heeft op opvang en medische zorg in onder andere Nederland. Het is goed mogelijk dat zij in deze periode zorgkosten maken. Daarvoor is een regeling opgezet. De regeling krijgt de naam Regeling Medische zorg Oekraïense Ontheemden (RMO).

Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Ontheemden uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Dit kan zodra de ontheemden te vinden zijn in COV (Vecozo), dit zal uiterlijk 1 augustus zijn.

Verschil tussen RMO en RMA

Voor de asielzoekers in de landelijke opvangcentra bestaat de RMA: Regeling Medische zorg Asielzoekers. Oekraïense vluchtelingen hoeven in Nederland geen asiel aan te vragen en vallen daarom niet onder de bestaande Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Het grote verschil zit in het feit dat vluchtelingen die onder de RMA vallen veelal in asielzoekerscentra verblijven en daar ook een deel van hun zorg krijgen. Oekraïense vluchtelingen hebben een andere status en worden op een andere manier opgevangen, van kortdurende opvang tot privé opvang in allerlei varianten. Hierdoor maken zij meer gebruik van het reguliere zorgsysteem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.