Heeft u vragen? Bel 010 - 590 1773 of stuur een email naar info@felaythuiszorg.nl

Klachtenfolder

EEN KLACHT, UW RECHT, ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN
Voor u ligt de klachtenfolder van Felay Thuiszorg. We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Felay Thuiszorg erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien. Daarom hebben wij het volgende geregeld voor de behandeling van klachten:
Wij informeren u in deze folder over de wijze waarop u of uw naasten en andere betrokkenen klachten in kunnen dienen en lichten dit toe tijdens het intakegesprek.
Bij dit formulier is een klachtenformulier bijgevoegd. Hiermee kunt u uw klacht kenbaar maken en/of naasten machtigen om de klacht in te dienen namens u.
Wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt zich bij ontevredenheid van het oplossen van uw klacht door ons als organisatie of direct wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.
U kunt een klachtenreglement opvragen bij Felay Thuiszorg of op de website kijken. In dit klachtenreglement staat beschreven op welke wijze er wordt omgegaan met klachten.

Hieronder geven wij een korte toelichting op de behandeling van klachten, wie erbij betrokken zijn en wat u van ons als organisatie kunt verwachten. Wij kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als wij weten waar u tegen aanloopt.

WIE KAN EEN KLACHT INDIENEN?
Zorgvragers die zorg-/dienstverlening van Felay Thuiszorg ontvangen kunnen een klacht indienen.
Betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers en/of zaakwaarnemers van een zorgvrager kunnen een klacht indienen indien hier schriftelijke toestemming voor gegeven wordt door de zorgvrager. Dit heeft te maken met de privacy van uw gegevens.

WANNEER KAN IEMAND ANDERS EEN KLACHT VOOR U INDIENEN?
Op het klachtenformulier kunt u aangeven of u toestemming verleend dat een naaste een klacht indient. Hiervoor moet deze persoon gemachtigd worden.

WAAROVER KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?
Een klacht kan zeer uiteenlopend zijn. Bij klachten kunt u denken aan;
De omgang met u als zorgvrager
De zorg-/hulpverlening
De informatie of voorlichting die u heeft ontvangen is niet voldoende.
Het nakomen van afspraken
FinanciAi??le kosten
Etc.

KOSTEN VAN DE KLACHTENBEHANDELING
Wij brengen u als organisatie geen kosten in rekening voor de behandeling van klachten. Ook de eventueel betrokken zorgverlener kan u geen kosten in rekening brengen.

Indien u zelf externe bijstand inroept van bijvoorbeeld een advocaat, expert of adviseur dan zijn de kosten voor eigen rekening.

BIJ WIE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

De rol van de organisatie
Wij als organisatie nemen uw klacht uiterst serieus. Wij kunnen u op diverse manieren bijstaan en binnen onze organisatie kunt u met klachten terecht bij de klachtenfunctionaris.

Tijdens kantooruren kunt u uw mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan:

Ter attentie van de klachtenfunctionaris
Tel: 010 590 1773
info@felaythuiszorg.nl
De rol van de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is er om u te informeren, adviseren en bij te staan bij klachten om tot een bevredigende oplossing te komen voor u als zorgvrager.

Geschillencommissie
Als u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt of al eerder, kunt u ook terecht bij de landelijke geschillencommissie.

U kunt alleen per post contact opnemen met de geschillencommissie. Wanneer u een klacht wilt indienen dient u dit te allen tijde schriftelijk te doen door een brief te sturen per post naar: Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.