Heeft u vragen? Bel 010 - 590 1773 of stuur een email naar info@felaythuiszorg.nl

Onze Werkwijze

Onze werkwijze
Als u ten gevolge van ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, maar wel in uw thuissituatie kan verblijven, dan kunt u thuiszorg aanvragen. Als u een indicatie heeft, kunt u uw thuiszorg in natura of via een PGB ontvangen.

Wilt u zelf de zorg inkopen, dan is het raadzaam om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Thuiszorg Felay kan u desgewenst hierbij ondersteunen. Het PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de benodigde hulp en- of zorg inkoopt. Het geldbedrag is afgestemd op de indicatie die u van het CIZ, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt.

Het PGB is alleen beschikbaar voor mensen die zelfstandig thuis wonen. Indien u een indicatie heeft voor opname in een instelling, bijvoorbeeld een verzorging- of verpleegtehuis, dan kunt u er voor kiezen wel zelfstandig thuis te blijven wonen en de zorg en begeleiding die daarvoor nodig is zelf in te kopen met een PGB.

Zodra bij ons bekend is dat u zorg nodig heeft, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk intakegesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek bepalen wij samen met u wat precies uw zorgvraag is, welke zorgverlening daarbij past en wanneer die zorg wordt gegeven. De zorg wordt dus in onderling overleg gepland en geleverd. De afspraken hierover worden vastgelegd in uw persoonlijk zorgplan. Vervolgens organiseert Felay Thuiszorg direct de zorgverlening.

Felay Thuiszorg heeft een flexibel team van zorgverleners, die vertrouwd is uw situatie en betrokken is met u. En is uw ‘vaste’ zorgverlener onverhoopt een keer verhinderd, dan staan wij garant voor de continuA?teit in uw zorg.