Heeft u vragen? Bel 010 - 590 1773 of stuur een email naar info@felaythuiszorg.nl

Privacy

Thuiszorg Felay gaat vertrouwelijk met uw gegevens en uw informatie om. Er wordt geen informatie verstrekt aan of opgevraagd bij derden zonder ondertekende machtiging, waarin de klant hiertoe schriftelijk toestemming geeft. In dringende gevallen kan telefonisch toestemming gevraagd worden tot overleg. Mocht het bv. nodig zijn dat er overleg plaatsvindt met de huisarts terwijl er geen machtiging is, dan zal u gevraagd worden zowel aan de zorgverlener als aan de huisarts telefonisch toestemming te geven. Zonder deze machtiging of telefonische toestemming zal geen informatie verstrekt worden, tenzij de wet de zorgverlener daartoe verplicht.

Overlijden van de klant betekent trouwens niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook daarna hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de klant daartegen geen bezwaar gehad zou hebben. Uw gegevens, de overeenkomst en eventuele verslaglegging zullen worden bewaard in een papieren dossier. Na beëindiging van de samenwerking zal privacygevoelige verslaglegging vernietigd dan wel aan u teruggegeven worden. Algemene gegevens zullen worden bewaard in de administratie van Thuiszorg Felay.