Verpleging

Home / Verpleging
Verpleging

Door uw ziekte of na een ziekenhuisopname kan het zijn dat u verpleegkundige hulp nodig heeft. Onze bevoegde en bekwame verpleegkundigen (BIG geregistreerd) en ziekenverzorgenden kunnen worden ingezet voor onder andere wondbehandeling, het toedienen van medicijnen, katheteriseren, stoma zorg of andere verpleegkundige handelingen. Ons team staat 7 dagen per week voor u klaar. Onze verpleegkundige zorg wordt altijd afgestemd met uw (huis)arts of specialist.