Heeft u vragen? Bel 010 - 590 1773 of stuur een email naar info@felaythuiszorg.nl

Persoonlijke verzorging

PERSOONLIJKE VERZORGING
U kunt in een situatie komen dat u uzelf niet goed kunt verzorgen. Voor sommigen is dit van korte duur, voor anderen duurt dat langer. In die gevallen staat een vaste verzorg(st)er voor u klaar voor persoonlijke verzorging. U kunt daarbij denken aan het helpen bij douchen, wassen, aan- en uitkleden. Onze diensten aan u wordt met uzelf doorgenomen en ook indien nodig afgestemd met uw huisarts.

shutterstock_72925843_3Hoe krijgt u een indicatie?
Voor het krijgen van een indicatie kunt u naar een wijkverpleegkundige dat valt onder de zorgverzekeringswet en/of naar de WMO loket in uw gemeente. Indien uw situatie valt onder de Wet langdurige zorg is Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Via de link www.ciz.nl kunt u meer informatie vinden hierover. Het telefoonnummer van CIZ is 0900-1404.
Bent u in het bezit van een Persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN). Ook dan kunt u bij ons terecht.

Kosten & eigen bijdrage
De kosten voor de dat valt onder de WMO worden vergoedt door de gemeente. De kosten dat valt onder de zorgverzekeringswet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In geval van WMO wordt er mogelijk een eigen bijdrage gerekend. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Via www.cak-bz.nl kunt u zelf uw eigen bijdrage uitrekenen. Het telefoonnummer van het CAK is 0800-1925 (gratis).

Zorg aanvragen
De inzet van zorg wordt simpel en snel door ons geregeld. Hieronder staan de drie stappen die worden gevolgd indien u zorg van ons wilt krijgen.
Neem telefonisch contact met ons op of u kunt direct het Aanvraagformulier invullen en wij bellen u zo snel mogelijk op. De zorgcoördinator van Felay Thuiszorg neemt uw wensen en gegevens op en maakt een afspraak voor een huisbezoek.

Het huisbezoek zal – afhankelijk van uw agenda – binnen enkele dagen plaatsvinden.
De zorgcoördinator stelt een klein team van vaste medewerkers samen en de zorg wordt gestart zodra u dit wenst!